CZGBDEJAPAN

HUDEBNÍ NAUKA,
ZÁKLADNÍ KÁMEN
HUDEBNÍKŮV

Pokud si budete chtít cokoli stáhnout, tabulky a pod...
musíte si po stažení změnit barvu písma,
protože papír je bílý !!! A písmo zde je bílé...

Společně vstupme do jednotlivých tajů hudební nauky.


alt
Pamatujte si na začátek:
" Škola hrou "
je blbina - bolí to stejně.

altTak s chutí do toho a první téma je:


Posuvky:

 

Jak to je s křížkama a béčkama? ( předznamenání )

No to je muška:

Posuvky: křížek zvyšuje základní tón o 1/2 tónu ( třeba F na Fis ),
dvojitý křížek dá rozum o jeden tón...bé snižuje o 1/2 tónu ( třeba A na As ),
dvojité (dvě vedle sebe) snižují o tón ( třeba D na Deses -což je vlastně enharmonická záměna tónu ... nó ... kerého ? ... No přeci C, ale o tom také jindejš )Posuvka která je v určitém taktu, upravuje notu - noty jen v tom určitém taktu a jen od místa,kde se nachází a jen v notě ( notách ), která je posuvkou upravena.Další taktová čára tuto úpravu ruší, takže za ní již tato úprava nepatí a hraje se původně zapsaná nota.Posuvky které jsou za hudebním klíčem na začátku skladby platí pro celou skladbu a ve všech taktech, pokud se někde nevyskytne odrážka, která ovšem platí jen v tom taktu kde je použita a od místa, kde je použita. Příští taktová čára tuto odrážku ruší.

Dur - moll

 

C – a / žádný křížek

G – e / 1 kř.

D – h / 2

A – fis / 3

E – cis / 4

H – gis / 5

Fis – dis / 6
Cis – ais / 7


……………………………………………
.............................................................


F - d / 1 bé

B - g / 2

Es - c / 3
As - f / 4

Des - b / 5

Ges - es / 6

Ces - as / 7
No a teď, jak se jednotlivá zvýšení, či snížení jmenují:

Tak, že - křížky: fis, cis, gis dis, ais, eis, his = zvýšení

No a béčka : b, es, as, des, ges, ces, fes = snížení

.....................................................................................................

Intervaly:

Interval je vzdálenost jednoho tónu od druhého.

 

1 - Prima, 2 - sekunda, 3 - tercie, 4 - kvarta,
5 - kvinta, 6 - sexta, 7 - septima, 8 - oktáva,

9 - nona, 10 - decima.

Čisté : prima, kvarta, kvinta, oktáva

Velké : sekunda, tercie, sexta, septima

Základní intervaly jsou - čisté a velké. Potom - malé, zvětšené, zmenšené, atd. Tohle zatím stačí.

Intervaly máme vlastně v akordech tak třeba - základní kvintakord: „C - E – G“ je to vlastně C dur akord a jaké pak jsou tam intervaly… Ví to někdo ? Máme vlastně 4 druhy diatonických kvintakordů, ale o tom později.

No a ještě nějaká ta otázka, Co to je odvozený interval a z čeho vzniká?

Doufám, že se někdo statečný najde a napíše.

Pokud chcete vědět víc o intervalech pošlete dotaz.
................................................................................................ENHARMONICKÉ TÓNY :

 

Totální poučka, kterou si musíte zapsat za uši:

Tóny enharmonické stejně znějí,
ale jinak se jmenují a i jinak píší.

Prostě a selsky - jednoduše je to ouplně ten samej tón - jasný?
No jenže ve vztahu k béčkům a nebo křížkům se jejich popis mění.
Kdo má dotazy ať se nestydí a napíše, třeba na mejl, ale máme tu i fórum.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

hisis

D

feses

E

F

eisis

G

as

A

ceses

H

his

des

cisis

es

disis

eis

ges

fisis

gis

gisis

b

aisis

deses

cis

eses

dis

fes

geses

fis

asas

 

heses

ais

ces

 

 

 

ENHARMONICKÁ TABULKA

PRO:

6-ti - 5-ti - 4

STRUNNOU BASKYTARU
A
KYTARU

 

0 = nultý pražec
1 = první pražec
atd / etc


Baskytara:

6ti strunná baskytara struny: " H - E - A - D - G - C "
5ti strunná baskytara struny: " H - E - A - D - G "
4 strunná baskytara struny: " E - A - D - G "

Kytara:

Struny " E - A - D - G - H - E "

Vše pro nultý až 5-tý pražec - ostatní se dá odvodit od další struny.
6-tý pražec je první pražec na další struně.

Pro ukázku:

Struna " E " v křížkách = E - F - Fis - G - Gis - A - Ais - H - C - Cis - D - Dis - E
Struna " E " v béčkách = E - F - Ges - G - As - A - B - Ces - C - Des - D - Es - E

alt

 

Struna " H "
 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

H

C

his

D

feses

E

aisis

his

des

cisis

es

disis

ces

deses

cis

eses

dis

fes

 

 

 

 

 


 Struna " E "


 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

E

F

eisis

G

as

A

disis

eis

ges

fisis

gis

gisis

fes

geses

fis

asas

 

heses

 

 

 

 

 

 

 Struna " A "
 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

A

ceses

H

C

hisis

D

gisis

b

aisis

his

des

cisis

heses

ais

ces

deses

cis

eses

 

 

 

 

 

 

 Struna " D "
 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

D

feses

E

F

eisis

G

cisis

es

disis

eis

ges

fisis

eses

dis

fes

geses

fis

asas

 

 

 

 

 

 

 Struna " G "
 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

G

as

A

ceses

H

C

fisis

gis

gisis

b

aisis

his

asas

 

heses

ais

ces

deses

 

 

 

 

 

 

 Struna " C "
 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

C

hisis

D

feses

E

F

his

des

cisis

es

disis

eis

deses

cis

eses

dis

fes

geses

 
................................................................................................

 

( Pro fajnšmekry - záměrně jsem se nezmiňoval o záměně tónu " H " za " B " používám naší stupnici. )

Všimněte si, že – ale někteří cimprlichové se už vrtí, že jsem zapomněl pod „ as, gis, „ přidat ještě jeden tzv. enharmonický tón.
Schválně, jak by se takový tón jmenoval?

No a ti moudřejší mi mohou napsat, proč jsem tam ten jakýs název nedal.

Také si prosím všimněte, že jsem některým teoriichtivým odpověděl sice skrytě, ale odpověděl – kolik, že to je vlastně těch tónů v tzv.stupnici
( dá se to nazvat i jinak než stupnice a je to v tuto chvilku správný název? ). Takže kolik? No přeci dvanáct !

Rada kytaristům a jiným strunomilovným hudebníkům, ale i tzv. dechařům, snad i bubeníkům, kteří sem omylem se zatoulali -
najděte si doma pod vrstvou prachu piáno, či cos podobného - případně vylezte po žebříku až na půdu ( baterku - ! svítící ! s sebou !
a nedivte se jak tam děda to křídlo mohl dostat…). Protože - co by člověk pro vzdělání neudělal, že? A spočítejte si to.

 Na ostatním se intenzivně pracuje.Nyní to sem jen vložit

 

 

Nyní budeme mít tu čest se seznámiti s tetrachordy a to v durovém charakteru a potom si představíme mollové stupnice.

...................................................................................................

DUROVÉ STUPNICE

Durová stupnice má dva stejné Tetrachordy
Tetrachordy a jejich rozložení:

 

1........2.......3..1/2..4........5.........6........7..1/2..8

celý tón - celý tón - půl 1/2 tón - celý tón - celý tón - půl 1/2 tón

o-------o-------o-1/2-o-------o-------o-------o-1/2-o

 

C........D........E..1/2..F......G.........A........H..1/2..C

 

Terachordy durových stupnic jsou ve všech stupnicích stejné

Toto je první tetrachord

1..........2..........3....4

celý tón - celý tón - 1/2 (půltón)
o--------o--------o----o

 

C........D........E.1/2.F

 

……………………………………………………………


Toto je druhý tetrachord


5...........6..........7.1/2 .8

 

 

 

o--------o---------o----o

 

G..........A.........H.1/2.C

 

 

 

…………………………………………………………………………Molové stupniceJak já strašně rád hraju v moll

mmm, tak - že jdem na to!

Ty se v základě od durových liší právě v postavení půltónů...

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1/2 1/2

o--------o-----o--------o--------o-----o--------o--------o

A H C D E F G AJenže postupem doby si někdo řekl, že se mu to směrem nahoru docela líbí i když né úplně , jenže směrem dolů - to jako - když cvičil od vyššího tónu k nižšímu, tak mu to nesedělo vzhledem k tomu co hrál před tím a žralo ho to tak, že si pro sebe stupnici tzv vzestupnou udělal podle svých choutek a protože to byl šťoura,upravil si pro své záměry tu stupnici vzestupnou původní znova, protože se mu tam zdálo cosi tupého...
A protože když to hledání a vlastně mollovou revoluci dokončil, bylo mu líto, že to takhle spáchal a tak tu stupnici původní hrál po staru aspoň dolů a protože zas tak lítostivý nebyl, tak si občas pohrál i s tou stupnicí sestupnou a hrál si to jak mu to nejvíc sedělo. No a pokud budete chtít, můžete to i vyzkoušet. Máte na výběr. ( A schválně - řekne mi někdo jak je to správně? )
No a protože to, co s tím provedl - líbilo se i jiným, ale začali v tom mít guláš, dali jednotlivým vzestupným - sestupným stupnicím i jména, aby bylo jasno. Takže původní stupnice se jmenuje
" A moll aiolská " - nebo také přirozená.
S vývojem harmonie se vytvořila mollová stupnice harmonická se zvýšeným sedmým stupněm.Nezpěvný krok zvětšené sekundy - je to interval o velikosti jeden a půl tónu ( z F na Gis ) odstranila stupnice melodická a to tím, že se zvýšil ještě šestý stupeň ( z F na Fis ).Avšak při hraní dolu jí měníme na původní aiolskou, protože se snažíme zachovat její mollovou podobu.Pokud to budete chtít zapsat do not, předznamenání ( zvýšení v sedmém stupni u harmonické moll, jakož i 6 - 7 v melodické ) se píše pouze v základní verzi ( předznamenání ), ale příslušná posuvka se připíše k té určité notě přímo. Jasan?No a teď mě čeká - sem ještě ty dvě rádoby tabulky, či jak to nazvat - nacpat a pak si vezmu asi provaz a půjdu se vodstřeliti do rybníka, protože to budou nervy to sem dostat.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

o---------o----o---------o---------o----o---------------o---o

A H C D E F Gis AVšimněte si prosím, že jak jsem říkal je tam určitý vzestupný pohyb u jednoho tónu a pokud jste dávali pozor, budete vědět i o jakou stupnici se jedná, takže - O jakou?

 

1 2 3 4 5 6 7 8

o-----------o----o-----------o-----------o-----------o----------o----o

A H C D E Fis Gis A

Akordy podle: mne

( podle? Nikoli ! S upřímností mou vlastní ! )

 

 

 

Tak tohle je " Tonický " tvar „ Durových akordů „ a v jejichž předznamenání jsou křížky - ale máme i s béčkama - to je panečku - co ? - - - Což jistě nabádá k spozornění, neboď ( ! ) se zde zřejmě naznačuje určitá příbuznost s čímsi.

No a ... ??? ...

... ... ...

No tak nic - dám Vám to za domácí úkol !

 

 

 

C – E – G / 0

 

G – H – D / 1

 

D – FIS - A / 2

 

A – CIS – E / 3

 

E – GIS – H / 4

 

H – DIS – FIS / 5

 

FIS – AIS – GIS /6

 

CIS – EIS – GIS / 7

 

Ještě existují subdominantní a dominantní tvary - přidám později, někdo by mohl chtít víc, ale nebudeme tu cimprlichové - nechme to zatím tak, jak to je . To si vysvětlíme - a to bude důležité - později, teď jen pro nedočkavce pár akordů...

 

 

Co je to ta :

 

 

1 - tonika,

2 střídavá dominanta,

3 medinanta,
4 subdominanta,

5 dominanta,

6 spodní medinanta,

7 citlivý tón

 

 

Tak toto necháme koňovi, ten má větší hlavu.
My se budeme zabývat pouze

 

1 - 4 a 5 stupněm.


.................................................................


KRUHY


Máme kruhy v obilí - třeba v pšenici, nebo
pod očima, tamtéž při studiu až do rána,
případně nejenom od studia,
nebo třeba: " neničte mé kruhy "
a nesmíme zapomenout ani na začarovaný kruh...
A ejhle ! Jeden - né jeden, ale rovnou dva tu jsou!
Dva v jednom ! To jsou mi panečku věci ...


A ještě něco. Všiměte si prosím těch lehce zmatených čísel
nad označením jednotlivých tónů ... !
Zanedlouho o nich dáme řeč, i když je nahořeji - již cosi naznačeno.KRUHY

Kvintový kruh
:
C, G, D, A, E, H, Fis, Cis, Gis/As, Dis/Es, Ais/B, Eis/F, C
Postupujeme směrem doprava
Vepsané enharmonické záměny jsou snad jasné ...

Kvartový kruh:
C, F, B, Es, As, Des, Ges, H, E, A, D, G, C
Postupujeme směrem doleva


No a vznesme se zpět a ouplně nahoru v této stránce - do " POSUVKY "
Kvintový kruh sebou nese křížky a Kvartový kruh béčka.
Tón " C " sebou jakoby nenese nic ... Ovšem na stranu pravou tón " G "
jeden křížek atd... Na levou stranu a tím nechci nic naznačovat - tak tam jsou samá béčka.
:-)

Třeba tón " F " jedno béčko ( vidíte, já Vám to říkal ... ) a tón " B " dvě.
Čím dál od základu, tak je náklad béček těžší a těžší ! Nejtěžší je tón " Ces "
( to už je ouplnej - ultra ... něco jako výstřel z Aurory - prý byl jalový - něco jako slepej náboj ... jenže tohle bum, ale co si budem povídat ... ).
Tak ten má těch béček celkem hodně. Je to pořádná balsat. Chudák tón " Ces " za nic nemůže a já se tomuto tónu omlouvám,
ale jen tomuto tónu.
A schválně, který tón to je ? Enharmonicky jsem napsal jen Kvintový kruh.
Tak, že který tón souhlasí s tónem " Ces " a jeho sedm " b " ??? A nehlaste se všichni ...


:-)


............................................................................

Co to vlastně ty kruhy jsou - případně celá hudební nauka - a co to sebou nese?
Co vlastně hudebníkovi, který sice se o hudbu zajímá intenzivně,
ale nestudoval hudební školy toto může dát ?
No tak to je otázka do pranice.
Někdo řekne: " NIC ! Mě stačí uši a hlava - instrumentální zručnost ! "
Já odpovím: " Máš pravdu. "
Jiný řekne: " Hodně - Dost se zmenší tajemno hudebního vesmíru. No a navíc -
objevují se souvislosti toho, co hraji a je to opradvu zajímavé... "
Já odpovím: " Máš pravdu ... Jen se v tom teoretizování moc neutopit a hrát, od toho jsme tady. :-) "
Všichni, ať chtíc, či nechtíc se pohybují v kvartových - kvintových kruzích, enharmonických záměnách, tetrachordech
a třeba i v průtazích, modulacích, tonalitách, prodlevách - atd... atd...
Ať se k tomu postavíme jakkoli má pravdu zásadní pohled na věc:
Jakmile vezmeš do rukou hudební nástroj a vyloudíš tón ( ,,, ) jsi součástí hudebního vesmíru,
bez ohledu na to, zda znáš - nebo ne - potažmo chceš, či nechceš znát...
Můžeš přijmout či nepřijmout - učit se.
Člověk hledá hudební tajemno a z toho, co našel si udělá poučky pro sebe.
Né že by něco vymyslel ! Přijímá to, co je podstatné a skoro vše převádí do definic.
Je to vlastně - vědec, který zkoumá dané a nemá rád balancování nad prázdnotou.
Vezměme si tuto kulišárnu: " Přímky se protínají v nekonečnu ! "
Myslel tím autor, že se máme vydat po přímkách doleva, či doprava? A vlastně nás poslal dál než do háje ...
Nene ne ... to je ještě dál ...
( A - co když - nekonečno neexistuje ? )
Já zastávám toto:
" Člověk nikdy - NIKDY - neudělá tak precizní přímky, aby se setkaly, či dokonce protnuly v nekonečnu :-) "
Podle mne se lidské přímky protínají - hnedka támdle za rohem ...

:-)
Člověku jde o jediné
( je povětšinou větší či menší puntičkář, šťoura, cimprlich, výzkumník od plínky ? )

Dát " Tomu " fasádu. Pokud možno hmatatelnou, nebo alespoň psanou ...
Je zajímavé, že hudba není vědecky popsatelná, během malé chvilky se zaujatý vědec stále více a více zamotává do " dalších možných"...
:-)
Vždyť i absolutně přesný ( ! ! ! ) notový zápis - je jen berlička a každý si to v podstatě
hraje jak chce ... i když se jakž - takž drží toho, co autor naznačil.

=^^=

( na tématu se stále pracuje )
:-)

:-)

 

© 2009 Spirit - Jevany 210
www.spiritmusic.cz, e-mail: spiritmusic@seznam.cz
Realizace www.omegaczech.cz

TOPlist